965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

HORARIO FIESTAS FADRINS I FADRINES

Ací us deixem la programació? completa per a les ?festes? de Fadrins i Fadrines!
—————————-
Aqui os dejamos la programación? completa para las ?fiestas? de Fadrins i Fadrines

!

 

Red municipal de aguas

?L’Ajuntament de la Torre de les Maçanes està estudiant? la possibilitat d’ampliar la xarxa municipal d’aigües? potables per la zona de Teix i Colomer per mitjà d’una subvenció de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.?
Amb la finalitat de conéixer el nivell de demanda d’aquest servei, totes aquelles persones propietàries d’un habitatge? d’alta en el cadastre per la zona de Colomer i Teix interessades, poden passar per l’Ajuntament en horari d’oficina (de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 hores), fins el pròxim dia 31 d’agost de 2022, per a comunicar-ho.
—————-
? El Ayuntamiento de Torremanzanas está estudiando? la posibilidad de ampliar la red municipal de aguas? potables por la zona de Teix y Colomer por medio de una subvención de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. ?
Con el fin de conocer el nivel de demanda de dicho servicio, todas aquellas personas propietarias de una vivienda ?de alta en el catastro por la zona de Colomer y Teix interesadas, pueden pasar por el Ayuntamiento en horario de oficina (de lunes a viernes de 8:00 a 14:30 horas), hasta el próximo día 31 de agosto de 2022, para comunicarlo.

Nuevo servicio

Des de l’Ajuntament de La Torre de les Maçanes, tenim la constància de persones majors que viuen soles i tenen impediment per a poder anar a comprar medicaments i productes de primera necessitat. Per aquest motiu hem establit un servei d’entrega domicili, que es realitzarà una vegada al dia.
 
Un treballador municipal recollirà en els comerços locals les comandes realitzades per aquestes persones, i li’ls entregarà a la seua casa. Totes aquelles persones que ho necessiten s’han de posar en contacte amb els comerciants corresponents.
 
Cuideu-vos i cuideu-nos
—-
Desde el Ayuntamiento de Torremanzanas, tenemos la constancia de personas mayores que viven solas y tienen impedimento para poder ir a comprar medicamentos y productos de primera necesidad. Por ese motivo hemos establecido un servicio de entrega a domicilio, que se realizará una vez al día.
Un trabajador municipal recogerá en los comercios locales los pedidos realizados por estas personas, y se los entregará en su casa. Todas aquellas personas que lo necesiten pónganse en contacto con los comerciantes correspondientes.
Cuidaros y cuidadnos.

Horario servicio Ayuntamiento / Servicios Sociales

Des del 16 de març, a causa de la crisi sanitària, l’horari de serveis socials serà els dilluns de 8 a 15 hores, s’atendrà per via telefònica o al correu electrònic de l’Ajuntament (torremanzanas@torremanzanas.es). Si ho necessita, podrà assistir presencialment però haurà de sol·licitar cita prèvia en el telèfon 965 61 93 86, i sempre complint les mesures higienico-sanitàries recomanades.
 
Recordem que qualsevol tràmit amb l’Ajuntament es realitzarà per via telefònica, al telèfon 965619386, al correu electrònic: torremananas@torremanzanas.es, o en la seu electrònica https://torremanzanas.sedelectronica.es.
 
——-
 
A partir del 16 de marzo, a causa de la crisis sanitaria, el horario de servicios sociales será los lunes de 8 a 15 horas, se atenderá por vía telefónica o al correo electrónico del Ayuntamiento. En caso de necesidad, podrá asistir presencialmente pero deberá solicitar cita previa en el teléfono 965619386, y siempre cumpliendo las medidas higiénico-sanitarias recomendadas.
 
Recordamos que para cualquier trámite con el Ayuntamiento se realizará por vía telefónica, al teléfono 965619386, al correo electrónico: torremananas@torremanzanas.es, o en la sede electrónica https://torremanzanas.sedelectronica.es.