965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
📌 El Museu 🏦 de La Torre de les Maçanes està realitzant una investigació amb la finalitat de conéixer millor al seu públic i adequar les condicions de la visita a les seues necessitats.
💻 A més, la informació obtinguda a través dels qüestionaris 📊 ens ajudarà amb la planificació de futurs projectes i idees.
🙏 Ajude’ns en aquesta labor emplenat aquest qüestionari, perquè la seua opinió és fonamental per a aconseguir aquest objectiu.
——
📌 El Museo 🏦 de La Torre de les Maçanes está realizando una investigación con el fin de conocer mejor a su público y adecuar las condiciones de la visita a sus necesidades.
💻 Además, la información obtenida a través de los cuestionarios 📊 nos ayudará con la planificación de futuros proyectos e ideas.
🙏 Ayúdenos en esta labor cumplimentado este cuestionario, pues su opinión es fundamental para conseguir este objetivo.
 
🔗