965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

Millora i condicionament del “Camí Vell de Busot a la Torre”

La Diputació d’Alacant va iniciar ahir les obres ?de millora i condicionament del Camí conegut com a “Camí Vell de Busot a la Torre”.
L’obra és finançada al 100% per la Diputació d’Alacant dins del pla provincial de camins supramunicipals que uneixen diversos termes, ascendint a més de 350.000 euros.
? La millora consisteix en l’execució de cunetes de formigó per a canalitzar les pluvials, reforç de passos d’aigua, canvis de rasant amb formigó i reforç del ferm amb llastos compactats.