965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
👷‍♂️OBRES REFORÇ DE PAVIMENTACIÓ
📌 Ahir l’Alcalde, Cristobal Sala Menargues va signar l’acta de replanteig de les obres de reforç de pavimentació en un tram de Teix i pavimentació parcial del Camí de Relleu, per import de 48.376,39 € 💵 finançat al 💯 % per la Diputació d’Alacant, mitjançant la convocatòria per a la realització d’inversions en camins de titularitat municipal a executar pels Ajuntaments, anualitat 2021.
Les obres començaran en breu.👷‍♂️
—-
👷‍♂️OBRAS REFUERZO DE PAVIMENTACIÓN
📌 Ayer el Alcalde, Cristobal Sala Menargues firmó el acta de replanteo de las obras de refuerzo de pavimentación en un tramo de Teix y pavimentación parcial del Camino de Relleu, por importe de 48.376,39 € 💵 financiado al 💯 % por la Diputación de Alicante , mediante la convocatoria para la realización de inversiones en caminos de titularidad municipal a ejecutar por los Ayuntamientos, anualidad 2021.
Las obras empezarán en breve.👷‍♂️